Tin tức

TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH

Hệ thống Kê khai thuế qua mạng internet - iHTKK

Đăng ký KKQM

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Đăng ký kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hệ thống Đấu thầu điện tử

Đăng ký đấu thầu

BỘ CÔNG THƯƠNG

Hệ thống Quản lý website thương mại điện tử

Đăng ký

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA - BỘ CÔNG THƯƠNG

Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Đăng ký

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hệ thống Cấp phép tần số vô tuyến điện qua mạng internet

Đăng ký

TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH

Cổng thông tin Kê khai Hải quan điện tử

Đăng ký

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Đăng ký

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Hệ thống Giao dịch chứng khoán điện tử

Đăng ký

KHO BẠC NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Hệ thống Kho bạc điện tử

Đăng ký

Hỗ trợ 24/7
STT Người hỗ trợ SĐT
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Bạn hãy chọn tỉnh/thành phố và quận huyện để hiển thị thông tin
STT Người hỗ trợ SĐT
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ


Đăng ký sử dụng dịch vụ
Địa chỉ các chi nhánh

Xác minh nhân viên iHTKK
Nhập số CMND
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện